Priser

Vi har valgt å gjøre prisingen av våre tjenester veldig enkel.

Pris pr. time er kr. 990,- (pris regnes fra påbegynt halvtime).

Dersom vi ikke skulle klare å hjelpe deg eller du ikke er fornøyd med jobben vi har gjort, så betaler du ingenting. NB! Dette innebærer at f.eks. tekst vi har skrevet for deg, nettsider vi har satt opp etc. – dvs. det arbeidet vi har utført for deg, ikke lenger kan benyttes.